The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 12 de 13.