The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 3 de 13.