The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 2 de 13.