The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 11 de 13.