The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 9 de 13.