The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 7 de 13.