The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 6 de 13.