The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 8 de 13.