The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 4 de 13.