The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 10 de 13.