The Ferrambo, una curiosa mezcla que incluye a Ferrari. Foto 5 de 13.